Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bokstavregning

Oppgavene nedenfor skal løses uten bruk av hjelpemidler.

1.3.1 Regn ut

a) 2a-3b+5a-3a+7b

Vis fasit

=4a+4b

b) 2x-3a+4y-6x+3-14a+4

Vis fasit

=-4x+4y-17a+7

c) 2ab-13d-5ba+24d

Vis fasit

=11d-3ab

d) 3x-2x2-x-4+8+7x2

Vis fasit

=5x2+2x+4

e) a+4a-2a

Vis fasit

=3a

f) 5-2ab-3bc+a·3b-c·b·4

Vis fasit

=5-2ab-3bc+3ab-4bc=ab-7bc+5

1.3.2 Regn ut

a) 2b+3b-4

Vis fasit

 = 2b+3b-12=5b-12

b) 7x-4+2x+3

Vis fasit

 = 7x-28+2x+6=7x-28+2x+6=9x-22

c) 5a-2(-3a-6)+5a-1

Vis fasit

 = 5a--6a-12+(5a-5=5a+6a+12+5a-5=16a+7

d) 3b2a+b-4aa-1-2b2-a

Vis fasit

 = 6ab+3b2-4a2-4a-2b2-2a=6ab+3b2-4a2+4a-2b2+2a=-4a2+6a+6ab+b2

e) 5x-3x+1-x+25-x

Vis fasit

 = 5x-3x+3-5x-x2+10-2x=5x-3x-3-5x+x2-10+2x=x2-x-13

f) a+23-b-a3-b

Vis fasit

 = 3a-ab+6-2b-3a-ab=3a-ab+6-2b-3a+ab=-2b+6

1.3.3 Regn ut verdiene av følgende uttrykk når x = – 3 og y = 2.

a) x2-y2-x-y

Vis fasit

 = -32-22--3-2=9-4+3+2=10

b) 2x2-3x-3xy+y

Vis fasit

 = 2·-32-3·-3-3·-3·2+2=2·9+9+18+2=47

c) -x2+3x-y2

Vis fasit

 = --32+3·-3-22=-9-9-4=-22

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 12.12.2018

Læringsressurser

Algebraiske uttrykk