Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk og sammenlign kulturelle fenomener

Hvordan kommer normer, verdier og tradisjoner til syne i ulike kulturelle fenomener?

Se filmen om å utforske og sammenligne kulturelle fenomener over, før du går i gang med denne oppgaven. Du får også bruk for kunnskap om kulturbegrepet og forskjellige tilnærminger til kultur, kulturell identitet og kulturuttrykk. Relevante fagartikler finner du nederst på siden.

Under ser du en oversikt over kulturelle fenomener med lenker til kilder som framstiller fenomenet i ulike kulturelle kontekster. Velg ett av de kulturelle fenomenene og sammenlikn hvordan det kommer til uttrykk i de ulike kulturelle kontekstene. Finn også gjerne egne kilder, og prøv å svare på disse spørsmålene:

  • Beskriv det kulturelle fenomenet du har valgt å utforske så inngående som mulig, med utgangspunkt i hvordan det framstår i kildene du har valgt.
  • Hva slags identiteter, normer og verdier og kulturelt tilskrevet mening er knyttet til fenomenet du undersøker? Hvilke likhetstrekk og ulikheter finner du når du sammenlikner ulike kilder?
  • Er kulturuttrykket med på å bevare tradisjoner, eller utfordres tradisjonelle normer og verdier?
  • Reflekter: Hvordan er ditt ståsted eller forhold til dette kulturelle fenomenet? Påvirker ditt eget kulturelle ståsted hvordan du tolker det du ser, eller får du til en metodisk kulturrelativisme slik det blir beskrevet i filmen om å sammenlikne kulturelle fenomener?
  • Bruk det du finner til å drøfte kulturbegrepet: Hva sier funnene dine om kultur i verden i dag?
  • Presenter oppgaven din enten som en fagartikkel, film eller podkast.

Festdrakter

Forslag til kilder:

Ferie

Forslag til kilder:

Ungdomskultur

Forslag til kilder:

Drømmen om Amerika

Forslag til kilder:

Hip-hop

Forslag til kilder:

Klær og mote

Forslag til kilder:

Reklame

Forslag til kilder:

Fotballsanger

Forslag til kilder:

Bønn

Forslag til kilde:

Kjønnsroller og verdier i popmusikk

Forslag til kilder:

Vikinger og norrøne symboler

Forslag til kilder:

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 03.02.2021

Læringsressurser

Teorier om kultur