Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har fullført denne læringsstien skal du:

    • forstå hva globalisering er
    • kunne gi eksempler på globalisering
    • ha kunnskap om fattigdom i verden og hva som gjøres for å bekjempe fattigdom
    • vite hvordan befolkningsutviklingen fordeler seg i verden og hvilke utfordringer befolkninngsveksten gir