Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • ha kunnskap om de sentrale punktene i arbeidsmiljøloven
  • kunne vurdere hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
  • vite hva som menes med “partene i arbeidslivet”
  • vite reglene for når man kan gå til streik
  • kunne gjøre rede for faktorer som bestemmer lønnsvilkår