Hopp til innhold

Fagartikkel

Ulike former for kommunikasjon

Kommunikasjon kan foregå mellom alt fra to til mange millioner deltakere. Det er ganske stor forskjell på disse situasjonene. Ikke minst påvirker antall personer du skal kommunisere med, hvordan samspillet blir.

Studenter i gruppe. Foto.

Det er forskjell på å kommunisere i en slik gruppe, og å kommunisere med hele klassen.

Vi skiller derfor mellom enveis- og toveiskommunikasjon, og mellom personlig kommunikasjon, personlig mediert kommunikasjon, gruppekommunikasjon og massekommunikasjon.

  • Enveiskommunikasjon: Ved enveiskommunikasjon er det ingen dialog mellom avsenderen og mottakeren, for eksempel i et tv-program.
  • Toveiskommunikasjon: En samtale mellom to venner der begge parter er aktive, vil derimot være toveiskommunikasjon. I en samtale ansikt til ansikt vil mediet være tale og kroppsspråk, mens man i en telefonsamtale har telefonen og stemmen som medier.
  • Personlig kommunikasjon: En personlig kommunikasjon er individuell, toveis og omfatter få personer. Det kan være en samtale mellom to venner, foreldre og barn, lærer og elev eller kunde og ekspeditør. Personlig kommunikasjon kan skje ansikt til ansikt, eller gjennom et medium, som telefon eller Internett.
  • Gruppekommunikasjon: Gruppekommunikasjon er også toveis, men skjer innenfor en større gruppe, for eksempel en diskusjon i klasserommet, chatting med flere deltakere eller en diskusjon i en Facebook-gruppe.
  • Massekommunikasjon: Ved massekommunikasjon formidler avsender et budskap til mange mottakere gjennom et medium, for eksempel en nyhetssending på TV2. Massemediene (presse, radio, fjernsyn og film) gjør det mulig raskt å spre informasjon til mange mennesker samtidig gjennom et medium.

Hva kjennetegner massekommunikasjon?

Massekommunikasjon har noen kjennetegn[1] Avsenderen er profesjonell og kan bestå av mange mennesker, for eksempel et tv-hus som NRK eller TV2. Samtidig kan avsenderen være uklar fordi han/hun sjelden opptrer alene. I en avis eller i en radiostasjon vil det være mange som er med på å lage produktet.

Ved massekommunikasjon er mottakerne ukjente for avsender, og de er også ulike. Mottakerne er mange, men det er ikke alltid like lett å vite hvor mange. Muligheten for tilbakemelding fra mottakerne er svært liten eller ingen.

I massemediene finner vi ulike sjangre, og noen av sjangrene går på tvers av mediene. Nyheter og debatter kan vi finne både i radio, aviser og på fjernsyn, og vi kan lytte til en konsert på radioen eller se den på fjernsyn.

  1. 1«God kontakt. Praktisk kommunikasjonslære». Kvalbein, A. Høyskoleforlaget. 1999.
Sist faglig oppdatert 09.01.2019
Skrevet av Torgrim Gram Økland og Marita Aksnes

Læringsressurser

Medier og ungdomskultur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter