Hopp til innhold

Fagartikkel

Skrifttyper

Inskripsjon på Titus-buen i Roma. Foto.

Romersk inskripsjon


Inskripsjon på Titusbuen, en triumfbue som senatet og folket i Roma fikk satt opp til ære for keiser Titus (ca. 81 e.Kr.). De såkalte antikvaskriftene har røtter i romerske inskripsjoner.

To hovedgrupper

Med skrift mener vi hvordan bokstavene er utformet. Det fins to hovedtyper av skrifter: antikva-skrifter og grotesk-skrifter (uttales antíkva og grotésk).

Antikva-skrifter

Denne skriftgruppen er kanskje det du først tenker på som "trykt" skrift. Den er lett å lese i lange tekster og blir derfor ofte brukt i bøker og aviser. Antikvaskrifter har seriffer, det vil si små tverrstreker i endene av bokstavene. Bokstavene består dessuten av streker med ulik tykkelse.

Times New Roman: en antikva-skrift

Times New Roman ble utviklet for den engelske avisen The Times så sent som i 1931, men bygger på forbilder fra 1600-tallet. Den er standardvalget i Word og blir derfor brukt ukritisk i alle slags trykksaker. Vil du sette ditt eget preg på designen, kan det være lurt å prøve ut de andre antikvaskriftene på maskinen din.

Grotesk-skrifter

Den industrielle revolusjon førte til at billige masseprodukter skulle selges til mange mennesker. Konkurransen om oppmerksomhet var stor, og det gjaldt å rope høyere enn konkurrenten. I denne perioden oppstod de groteske skriftene. Seriffer, hårstreker og annen pynt er fjernet, og tilbake står de rene, geometriske formene, gjerne tegnet med tykke streker. Med grotesk-skriftene var det enklere å "snakke med store bokstaver".

Helvetica: en grotesk-skrift

Skrifttypen Helvetica ble utviklet i Sveits i 1957. Den skulle være mest mulig nøytral og klar, og passet som hånd i hanske med den såkalte sveitsiske stilen i grafisk design. Helvetica er installert på alle Macintosh-maskiner. På Windows-maskiner brukes i stedet Arial, som etter manges mening er en dårligere kopi av Helvetica.

Andre skriftgrupper

Det fins også andre skriftgrupper, som gotisk skrift, skriveskrift (også kalt kalligrafiske skrifter), og ulike former for fantasiskrift. Mange moderne skrifter er vanskelige å klassifisere fordi de låner trekk fra flere av de klassiske skriftene.

Ulike skrifttyper. Illustrasjon.

Eksempler på gotisk skrift (øverst), skriveskrifter og fantasiskrifter

Sist faglig oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Øyvind Høie

Læringsressurser

Skape og vurdere tekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs