Hopp til innhold

Fagartikkel

Å lage reklame

Du møter reklame overalt, som annonser, tekstmeldinger, plakater og videoer. Noen synes du er gode, noen er morsomme, andre er bare irriterende. Den som skal lage en reklame, må kjenne sin mottaker godt for å treffe.

Publikum sitter på kino. Bilde.

Når du skal lage en reklame, må du først av alt sette deg inn i kommunikasjonssituasjonen:

  • Hva er målgruppen din?
  • Hvilken kanal skal du bruke?
  • Hva vil du med reklamen?
  • Hvordan skal du få gjennom budskapet ditt?
  • Hvordan skal du fenge ditt publikum?

Videre må du tenke på mediet du vil bruke:

  • Skal det være en plakat?
  • En radioreklame?
  • En brosjyre?
  • En reklamefilm?

Mediet vil være styrende for de mulighetene du har til å utarbeide reklamen din, også når det gjelder innholdet.

Virkemidler i reklame

I en reklame er målet først og fremst å påvirke mottakeren. Det er derfor nyttig å bruke kunnskapen du har om retorikk: Hvordan kan du spille på etos, patos og logos for å selge budskapet ditt?

Mange reklamefilmer på TV i dag er bygd opp som en fortelling. Ved å fortelle en historie som mottakeren kan kjenne seg igjen i eller le av, berører filmen følelsene (patos). Det er viktig for å gi mottakeren positive assosiasjoner til produktet.

Gjentakelse og kontrast er også enkle og velbrukte virkemidler i reklame. Ved å gjenta slagord, fester ordene seg i hjernen, og mottakeren vil huske produktet. Gjentagelsen kan spille på følelser, fornuft eller troverdighet, alt etter hvordan slagordet er utformet.

Ved å bruke kontraster, som "før og nå", viser du hvor effektivt et produkt kan være. Du kan også sammeligne ditt produkt med andre produkt. Ofte vil en slik reklame appellere til mottakerens fornuft, men den kan også styrke avsenderens og produktets troverdighet.

Design og kvalitet

En god reklame har en gjennomført komposisjon. Oppsett, fargebruk, bilder og skrifttyper skal passe til budskapet i teksten og treffe mottakerens smak. Feil valg av for eksempel skrifttype kan gi assosiasjoner som bryter med det du vil formidle. Vi opplever noen skrifttyper som "seriøse" og andre som "useriøse" eller "barnslige".

Det er også viktig tenke på kvaliteten til det du lager. I en radioreklame skal stemmen ofte være behagelig, engasjert og tydelig for at mottakeren skal like den. Dersom du lager en film, er det viktig at lyden og filmingen er god. Samtidig kan det å bruke en uklippet mobilfilm med litt dårlig lyd være effektivt overfor noen målgrupper.

De som trykker reklamebrosjyrer eller lager annonser til aviser og tidsskrift, vil være opptatt av papirkvaliteten. Skal papiret være tykt ellert tynt, matt eller glanset, eller er det viktigst at papiret er miljøvennlig? I stor grad er det hensynet til målgruppen som avgjør hvilken kvalitet en avsender velger.

Sist faglig oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Marita Aksnes, Torgrim Gram Økland og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Skape og vurdere tekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs