Hopp til innhold

UTGÅTT - Kommunikasjon og kultur 1 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kulturteori

Hva forbinder du med ordet kultur? Mange tenker først og fremst på kunst og teater, men kultur er mer enn det. Forenklet kan vi si at kultur er det mennesker gjør, kommuniserer og tenker. Dette emnet handler om hva kultur kan være, og at det finnes mange ulike måter å betrakte kultur på.