Hopp til innhold

Fagartikkel

Ulik setningsbygning

På førstespråket ditt plasserer du leddene i en setning korrekt uten å tenke deg om. Det kan være langt vanskeligere på et annet språk. Du må lære deg mønstrene – hvordan dette språket bygger setninger.

En elev gir en bok til en annen elev. Foto.

I de fleste språk bygges setninger opp av verbal, subjekt og objekt, men hvor de ulike leddene skal stå i setningen, vil variere.

I norsk er den vanligste leddstillingen subjekt, verbal og objekt (SVO). I setningen «Jeg skal gi deg boka i morgen» kan vi kjenne igjen leddene: subjekt – verbal – indirekte objekt – direkte objekt – adverbial. Vi bruker hjelpeverbet «skal» ved siden av verbet «gi».

Språk har ulike setningsmønstre

Dersom vi skal si det samme på gassisk, som er språket på Madagaskar, vil den naturlige uttrykksmåten være slik: «Gives av meg, til deg i morgen boken.» Setningen er stokket om, verbal kommer først og subjektet til slutt. Dessuten er det brukt passivform av verbet, der vi ville brukt aktiv. For å uttrykke seg riktig må en altså tenke på en annen måte.

Nedenfor ser vi vanlige måter å sette subjekt (S), verbal (V), og objekt (O) etter hverandre på i forskjellige språk[1]

norsk, fransk, engelsk: «Jeg spiser mat» (SVO)
japansk: «Jeg mat spiser» (SOV)
arabisk: «Spiser jeg mat» (VSO)
gassisk (Madagaskar): «Spiser mat jeg» (VOS)
hixkaryana (Karibien): «Mat spiser jeg» (OVS)

Om setningsoppbygning og andre språkproblemer

I NRK-programmet Eides språksjov kan du lære om flere rariteter i det norske språket. Se klippet fra 05.25-15.20 for å høre hva skuespiller Irene Kikunda forteller Linda Eide og co om hvordan det var å lære seg norsk - et veldig annerledes språk enn hennes morsmål, swahili.

  1. 1«Tverrkulturell kommunikasjon». Fife, Agnes. Yrkeslitteratur. 2002.
Sist faglig oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva er verbal kommunikasjon?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter