Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver om energi og bærekraft

Disse oppgavene tar for seg hovedpunktene i emnet Energi og bærekraft.

Oppgave 1. Memory

Lag par ved å finne bildet og ordet som hører sammen.

Oppgave 2. Forklar ordene

 1. Finn forklaringer på ordene i oppgaven over.
 2. Er det noen av ordene som er viktige i det som skal bli yrket ditt?
 3. Forklar hvilken måte ordene er viktige på, og hvorfor de eventuelt ikke er det.

Oppgave 3. Høy- og lavverdig energi

Oppgave 4. Energikjeder

 1. Hva menes med en energiovergang?
 2. Hvilke energioverganger kan du finne i bildet?
 3. Hva menes med en energikjede?
 4. Ta utgangspunkt i bildet, og lag energikjeder med ulik lengde.
 5. Hva slags form har energien når du ikke får energikjeden til å fortsette ett trinn til?
Landskapsbilde med fabrikk og vindmøller i horisonten. Høyspentkabler fører fram til boligområder. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 5. Bygg opp en energikjede

Oppgave 6. Flervalgsoppgaver

Oppgave 7. Dra måtene å lagre energi på til riktig kategori

Oppgave 8. Svar på spørsmålene

 1. Hva menes med virkningsgrad?
 2. Virkningsgraden i et solcellepanel kan være 25 %. Hva betyr dette?
 3. Hva er en energikjede? Gi eksempler.
 4. Hva er termisk energi?
 5. Hvorfor velger man ikke alltid den innretningen som har høyest virkningsgrad?
 6. Hva menes med kjemisk lagring av energi? Gi eksempler på ulike måter å lagre energi kjemisk på.
 7. Hvilke fordeler og ulemper er det ved ulike typer kjemisk lagring?
 8. Hva menes med mekanisk lagring av energi? Gi eksempler på ulike situasjoner der vi bruker mekanisk lagring.
 9. Hvilke fordeler og ulemper er det ved ulike typer kjemisk lagring?
CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 16.05.2023

Læringsressurser

Energi og bærekraft