Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Filmen "Klimaforskning" med oppgaver

I klimaforskningen brukes kunnskap fra mange fagområder, for eksempel kunnskap om endringer av CO2-innhold i atmosfæren og havets evne til å ta opp CO2. FNs klimapanel sammenstiller kunnskapen i store rapporter for å gi politikerne oversikt og grunnlag til å bestemme klimapolitikken.

Klimaforskning

I arbeidet med å forutsi hvordan klimaendringene vil bli flere hundre år fram i tid, bruker klimaforskere klimamodeller. Men det er flere usikkerhetsmomenter i klimamodellene, blant annet hvor store de framtidige utslippen kommer til å bli. Derfor blir det umulig å lage helt nøyaktige klimaprognoser. Hvordan skal vi håndtere usikkerheten i klimaforskningen? Kan vi stole på prognosen som klimaforskerne lager? Har FNs klimapanel alltid rett?

Oppgaver før du ser filmen

 1. Hva vet du om FNs klimapanel?
 2. Hvordan tror du forskere kvalitetssikrer eget og andres arbeid?
 3. Klima debatteres hett i mediene. Hvilke temaer er spesielt debattert?

Oppgaver etter at du har sett filmen

 1. Keeling plasserte på 1950-tallet måleinstrumenter for CO2-konsentrasjon i atmosfæren på fjellet Mauna Loa på Hawaii langt unna forurensningskilder. Hvorfor ønsket han å unngå forurensningskilder, og hvilke resultater viser målingene?
 2. Målingene viser blant annet at det er store årstidsvariasjoner i CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Hva tror dere disse årstidsvariasjonene skyldes?
  Kurve som viser økt mengde karbondioksid i atmosfæren. Illustrasjon.
  Åpne bilde i et nytt vindu
 3. Kan havet bidra til å redusere CO2-innholdet i atmosfæren?
 4. Hvordan arbeider FNs klimapanel med å kvalitetssikre og formidle klimaforskning?
 5. FNs klimapanel har utviklet scenarioer som beskriver mulig samfunnsutvikling. Hvorfor har FNs klimapanel utarbeidet flere scenarioer? Holder det ikke med ett?
 6. Hvorfor trenger vi scenarioer?
 7. Hva er en klimamodell?
 8. Hvorfor er det alltid knyttet usikkerheter til beregninger gjort med klimamodeller?
 9. Rapporten fra FNs klimapanel som kom i 2007, konkluderte med at størstedelen av den globale oppvarmingen de siste 50 årene høyst sannsynlig er menneskeskapt. Hvorfor skapte dette så store overskrifter og debatt?
 10. Klimapanelet ble etter rapporten som kom ut i 2007, kritisert. Hva gikk kritikken ut på, og er det hold i disse anklagene?

Fordypningsoppgaver

 1. Hvorfor er argumentering, uenighet og publisering viktig i klimaforskningen?
 2. Hvordan kan forskere arbeide med å redusere usikkerheten i klimamodeller?
 3. Hva betyr begrepet usikker kunnskap? Bruk klima som eksempel.
 4. Beskriv det internasjonale samarbeidet som ligger til grunn for FNs klimarapporter.

Forslag til kilder

Forslag til søk:

 • FNs klimapanel
 • klimaskeptikerne
 • samfunnsutvikling
 • framtidens klima
 • klimamodeller
CC BY-NC-NDSkrevet av Naturfagsenteret, Klima- og forurensningsdirektoratet og CICERO Senter for klimaforskning. Rettighetshaver: Snöball Film AS
Sist faglig oppdatert 14.08.2018

Læringsressurser

Forskning, metoder og modeller

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell