Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

    • vite hva filmanalyse er, og hvordan du kan gjennomføre en filmanalyse i tre steg
    • kunne gjøre rede for ulike filmbegreper som kan være til hjelp i en analyse
    • kunne gjennomføre en næranalyse av enkeltscener fra en film
    • forstå hvordan du selv kan gjennomføre en filmanalyse etter øvelser knyttet til kortfilmen Snø