Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Fagstoff

Kommunikasjonsmodeller

Prosessmodellen gir innsikt i hvordan kommunikasjonsprosessen foregår og den semiotiske trekanten forklarer hvordan mottakerne forstår meningsinnholdet i et budskap.
To mennesker holder hvert sitt skilt med Avsender og Mottaker, mellom er et skilt med Budskap. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

En viktig side av profesjonelt arbeid med medieuttrykk er å ha oversikt over både kommunikasjonsprosessen og meningsinnholdet i budskapet. Kommunikasjonsmodeller hjelper oss med profesjonalisering. Profesjonelle medieuttrykk er tilpasset en målgruppe, en kanal og et formål. Og du bruker fortelleteknikker og virkemidler i tekst, bilder, lyd og/eller video for å formidle budskap.

Prosessmodeller

Vi har tre kjente prosessmodeller som det kan være nyttig å kjenne til:

 • Den enkle prosessmodellen viser at kommunikasjon skjer når et budskap går fra en avsender til en mottaker. Avsender og mottaker kan være enten personer eller institusjoner.
 • Kommunikasjon har også en hensikt og foregår ikke i et vakuum. Lasswell sin prosessmodell er som følger: "Hvem sier hva til hvem i hvilken kanal og med hvilken virkning?" Modellen hjelper deg med å få klarhet i hvilket formål et budskap har eller skal ha.
 • Prosessmodellen beskriver runddansen i kommunikasjonen. Avsender koder et budskap og sender det gjennom en kanal, og mottaker avkoder budskapet. Det kan gis tilbakemelding til avsender med tanke på å avklare eller kommentere det som blir formidlet. Modellen tar også hensyn til at støy oppstår i kommunikasjon. Støy kan være alt fra dårlig telefonforbindelse til at mottakeren har forutinntatte meninger.

Spørsmål til video

Videoklippet viser værmeldingen på japansk morgen-TV. Den illustrerer hvor ulik bruken av språk og symboler er i andre kulturer.

 • Hvem er avsender og mottaker i videoen?
 • Hva er formålet for kommunikasjonen?
 • Hva tenker du kan være "støy" i kommunikasjonen?

Den semiotiske trekanten og tolkning

Når du jobber med profesjonell mediekommunikasjon, vet du at all kommunikasjon skjer i en kontekst – i en bestemt sammenheng. Språk, kultur og samfunnet rundt er rammer for mediekommunikasjonen.

For at kommunikasjon skal skje slik den er tenkt, må medieprodusenter velge språk, bruk av symboler og farger for å bli forstått på riktig måte.

En modell som beskriver godt hvorfor tegn har den betydningen de har, er den semiotiske trekanten. Den forklarer hvordan mening dannes gjennom å vise sammenhengen mellom tanke, ting og symbol.

 • Tanken er resultatet av å ha lest symbolet.
 • Tingen er gjenstanden som er utgangspunkt for symbolet.
 • Symbolet er tegnet som uttrykker tingen.
Den semiotiske trekanten. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et symbol gir mening fordi vi kan meningsinnholdet fra før. Symbolet står for noe som fins i virkeligheten. Når vi bruker ulike tekstlige og visuelle symboler, er vi avhengige av at mottakerne kjenner til og forstår de kulturelle kodene.

Hvert enkelt element, eller tegn, kan potensielt være meningsbærende. For noen tegn kjenner vi kodene, og for andre tegn kjenner vi ikke kodene. Det avhenger av hvilken erfaring du har fra før og hvilket meningsfellesskap du tilhører.

Spørsmål til video om tolkning

 • Hva forstår du, og hva forstår du ikke i videoen over?
 • Hvorfor er det slik?
 • Hvilken erfaring har du som gjør at du forstår det du forstår?
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 28.01.2020