Hopp til innhold

Oppgave

Gjenskap en reklamefilm

Nå skal du få lov til å kopiere andres verk! Det kan faktisk gjøre deg til en bedre medieprodusent.

LK20
En ung mann med grønnsaker foran et kamera. Foto.

Mann med grønnsaker foran et kamera.

Et velkjent tips for å bli en proffere medieprodusent er å studere uttrykket til profesjonelle skapere. Derfor kan du lære mye av å gjenskape en eksisterende videoproduksjon. I dette arbeidsoppdraget skal du kopiere en som du finner på internett.

For å få et godt resultat må du jobbe nøyaktig med

  • kamera

  • lys

  • lyd

  • redigering

Om reklamefilm

Reklamefilmer er filmer som markedsfører et bestemt produkt eller varemerke. En reklamefilm er oftest 20–45 sekunder lang, og den brukes helst til å gi produktet en klar og entydig profil. Reklamefilmer egner seg mindre til utdypende informasjon, men de brukes likevel også av ideelle organisasjoner og til å informere fra statlige og lokale myndigheter.

Kilde: Svendsen, T.O., Pihl, R. (2019). Reklamefilm. Store norske leksikon. Hentet 28. april 2021 fra https://snl.no/reklamefilm

Originalen versus kopien

Den originale reklamefilmen for kjeksen Oreo, Oreo Jenga:

Førsteklassingen Aleksander Heyerdahls gjenskapelse av Oreo Jenga-filmen, med rettighetsklarert musikk:

Her er en annen original reklamefilm og en gjenskapelse:

Slik gjør du

1. Finn reklamefilmen

Let på nettet og finn en reklamefilm som du vil kopiere. Det kan være en produktfilm eller en holdningsskapende reklamefilm.

Målet er at filmen skal lages så lik originalen som praktisk mulig. Finn derfor en film som du tenker det er mulig å gjennomføre.

Tips: Det er lurt å velge en kort film, for eksempel mellom 20–30 sekunder.

2. Preproduksjon

Se på reklamefilmen sekund for sekund, og tegn storyboardet. Få med riktig utsnitt og perspektiv. Skriv gjerne notater i margen.

Finn location, rekvisitter og skuespillere. Bruk gjerne medelever, familie og venner som skuespillere.

Lag en produksjonsplan. Du skal produsere alt innholdet selv, men du kan godt samarbeide med andre om opptakene.

Filer

3. Produksjon

Under opptak kan det være greit å ha originalfilmen lett tilgjengelig på en skjerm, slik at du kan sjekke at du har riktige innstillinger og komposisjoner.

Sørg for at du har gode lysforhold, og bruk kamerastativ for å få bedre bilder.

Ta deg god tid! Hvis kopien skal bli like god som originalen, må du være tålmodig og nøyaktig i denne fasen.

Bilde av to medieelever som ser mot et kamera som er stilt opp i en gate. Foto.

Ta dere tid til å sjekke innstillinger underveis.

4. Etterarbeid og visning

Klipp sammen bildene i samme rekkefølge som originalen. Det kan være utfordrende å finne like lyder og musikk, så her må du være kreativ.

Let etter lydeffekter og musikk på internett, eller spill inn egne lyder.

Ferdig reklamefilm eksporteres i egnet format og vises fram i klassen.

5. Egenvurdering

Kan du svare ja på disse utsagnene, har du gjort meget bra arbeid:

  • Jeg har gjort grundig forarbeid (blant annet lagd storyboard og produksjonsplan).

  • Filmen min er lik originalen når det kommer til utsnitt, perspektiv, rekvisitter, klær, klipperytme, og så videre.

  • Filmen min framstår som et helhetlig ferdig produkt, med god kvalitet både estetisk og teknisk.


Sist oppdatert 27.04.2021
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Innføring i video og kamera

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?