Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Oppgaver og aktiviteter

Hva kjennetegner et godt klassemiljø?

Et godt klassemiljø er viktig for å trives og gjøre det bra på skolen. Hva er det som kjennetegner et miljø der alle har det bra?
Seks ungdommer sitter i ring i et klasserom og diskuterer fag. De smiler og ser på hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva kjennetegner et bra klassemiljø? I denne oppgaven skal klassen diskutere hva de forbinder med et godt miljø.

Forberedelse: Klassen går sammen i grupper på tre–fem elever. Hver elev får utdelt et blankt ark. Før dere starter, river alle hvert sitt ark i tolv–femten lapper som dere legger i en bunke foran dere. Lappene må være store nok til å romme minst ett ord.

  1. I løpet av ett og et halvt minutt skal gruppene skrive ned så mange ulike kjennetegn på et godt klassemiljø som mulig. Læreren tar tida og gruppene jobber på følgende måte:

    • Alle i gruppa skal forsøke å skrive ned så mange ord som mulig på lappene de har foran seg.
    • Skriv bare ett ord på hver lapp.
    • Når én i gruppa har skrevet ned et ord på sin lapp, roper han eller hun ut ordet høyt og legger det i midten. På den måten hører alle i gruppa hvilket ord det er, og dere unngår å skrive samme ord flere ganger.
  2. Hver gruppe teller opp hvor mange forskjellige ord de har skrevet ned. Den gruppa med flest ord vinner.
  3. Gruppene skal deretter ordne lappene i ulike kategorier. Gruppene velger selv hva de vil kalle de ulike kategoriene.
  4. Til slutt oppsummerer dere i klassen. Hvilke ulike kategorier kom gruppene fram til? Var det noen kategorier eller tema som ofte gikk igjen? Var det noe viktig som manglet?
CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 08.12.2021