Hopp til innhold

Egenvurdering

Kriterier for måloppnåelse – Superportrettet

Kriterier for måloppnåelse

Lav måloppnåelse

Middels måloppnåelse

Høy måloppnåelse

Jeg kunne ha jobbet mer systematisk med idéutvikling og/eller kommet fram til en mer spennende idé.

Jeg har fulgt rådene i KFK-modellen og jobbet fram en ok idé. Jeg kjenner til dels fasene i modellen.

Jeg har brukt KFK-modellen til å jobbe fram en god idé. Jeg kjenner og kan bruke alle fasene i modellen

Jeg er usikker på hvordan jeg bruker manuell kamerainnstilling når det gjelder ISO, blenderåpning og lukkertid. Jeg vet ikke hvordan jeg får stor og liten dybdeskarphet eller hvordan jeg fryser et bilde.

Jeg har til dels kontroll på manuell kamerainnstilling når det gjelder ISO, blenderåpning og lukkertid. Jeg vet noe om hvordan jeg får stor og liten dybdeskarphet, og hvordan jeg fryser et bilde.

Jeg har kontroll på manuell kamerainnstilling når det gjelder ISO, blenderåpning og lukkertid. Jeg vet hvordan jeg får stor og liten dybdeskarphet, og hvordan jeg fryser et bilde.

Jeg er usikker når det gjelder de fem grunnleggende komposisjonsprinsippene, og/eller jeg har ikke brukt dem bevisst i portrettet mitt.

Jeg kan en del om de fem grunnleggende komposisjonsprinsippene, men jeg kunne ha brukt flere av dem i portrettet mitt.

Jeg kjenner godt til de fem grunnleggende komposisjonsprinsippene, og jeg har brukt flere av dem i portrettet mitt.

Jeg er lite bevisst på hva jeg formidler til målgruppa, og jeg har ikke reflektert over hvilke grep jeg har gjort for å lage dette portrettet.

Jeg har noen tanker om hva jeg har ønsket å formidle til målgruppa, og jeg kan si litt om hvilke grep jeg har gjort for å lage et portrett av min medelev.

Jeg har vært svært bevisst på hva jeg har ønsket å formidle til målgruppa, og jeg har kontroll på hvilke grep jeg har gjort for å få fram personligheten til min medelev.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Risholt Kleppe.
Sist faglig oppdatert 03.05.2016

Læringsressurser

Tverrfaglige temaer i medier og kommunikasjon vg1