Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Oppgaver og aktiviteter

Min livsstil?

Hvem bestemmer din livsstil? Vi er hele tiden omgitt av reklame som forsøker å selge oss forskjellige livsstiler. Undersøk hvem det er som prøver å påvirke deg og diskuter livsstilsreklamene med de andre elevene.
Reklamefilm for VitaePro. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi har alle ønsker, og vi drømmer om hvem vi vil være, og hva slags liv vi vil leve. Disse ønskene er med på å forme våre valg i hverdagen, hva vi spiser og drikker, hvordan vi går kledd, og hva vi gjør på fritiden.

Samtidig er det mange som forsøker å påvirke våre valg. Vi er hele tiden omgitt av informasjon og reklame for ulike livsstiler. Annonser og blogginnlegg forsøker å selge oss produkter ved å appellere til våre ønsker og drømmer.

Oppgave 1. Utforsk

Jobb én og én

Gå gjennom dine ulike mediekanaler, som for eksempel Instagram, YouTube og Snapchat. Finn eksempler på reklamer og informasjon som forsøker å påvirke din livsstil.

Oppgave 2. Analyser

Jobb to og to

Velg et par av reklamene dere har funnet.

 1. Hva slags livsstil forsøker reklamene å promotere?
 2. I hvilken grad tror dere informasjonen i reklamene er sann og gir et riktig bilde av virkeligheten?

Oppgave 3. Diskuter

Jobb fire og fire

Diskuter ulike typer livsstilsreklame

 1. Sammenlign de reklamene dere har fått.

  • Får dere de samme reklamene og den samme informasjonen, eller er det forskjellig?
  • Hva er eventuelt årsaken til at dere får forskjellig reklame og informasjon?
 2. Hva slags typer livsstilsreklame tror dere ungdom får mest av i dag?
 3. I hvilken grad bidrar disse reklamene til å fremme en sunn eller usunn livsstil?

Oppgave 4. Reflekter

Jobb først alene og deretter i grupper

 1. Hvorfor forsøker mye reklame i dag å appellere til våre følelser, ønsker og drømmer om hvem vi vil være?
 2. Tror dere ungdom i dag blir mer utsatt for livsstilsreklame enn ungdom for tyve–tretti år siden?CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 11.09.2020