Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er et videoessay?

I videoessayet kan du leke med virkemidler og ta med seeren på en tankereise hvor tankene vandrer hit og dit.
To personer filmer seg selv med en mobiltelefon som de holder på stativ. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Har du skrevet essay i norskfaget, kjenner du allerede sjangeren.

Videoessayet stammer fra det skriftlige essayet og tilhører kategorien sakprosa. Styrken til et videoessay er at du bruker og utnytter både det auditive og det visuelle i formidlingen.

Lyder, bilder, filmklipp og grafiske elementer mikses sammen og illustrerer og eksemplifiserer det du vil si noe om.

Fortell, reflekter og gi fakta

I videoessayet veksler du mellom å fortelle og informere om og reflektere over et gitt tema. Du må vise at du har kunnskap om emnet. Temaet kan være hverdagslig, moralsk, filosofisk eller vitenskapelig.

Lager du et videoessay om for eksempel sosiale mediers påvirkning på unge, kan du dele personlige opplevelser, reflektere over hvordan andre bruker sosiale medier og vise tall fra undersøkelser.

Du kan bruke egne bilder, spille inn fortellerstemme (voiceover) og hente lyder og videoklipp fra internett for å styrke dine synspunkter og argumenter.

Om tekstsjangeren essay

Essayet er gjerne omtalt som en vandring i et tema, der den som skriver, beveger seg innenfor et hovedemne, men veksler mellom subjektive meninger, refleksjoner, sitater og saksopplysninger. Målet er å kaste nytt lys på temaet, ikke å komme fram til et svar eller en konklusjon.

Les mer i artikkelen "Hva er et essay?"

Et strekmenneske beveger seg vekselvis langs en svart strek og ei hvit bølgelinje. Til venstre står det "essay" og til høyre "mål". Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lek med virkemidler og form

Den lette tilgangen til bilder og videoklipp på internett gjør at videoessayet er blitt en populær uttrykksmåte. Et godt videoessay utnytter virkemidler for tekst, lyd og bilde. Avsender er gjerne personlig og opptatt av den stilistiske utformingen.

For å lykkes med videoessayet må du jobbe grundig med tekstskapingen. Idealet er et lekent og kreativt språk med bevisst bruk av virkemidler og god flyt. Manuset trenger ikke å følge en fast oppbygning eller rekkefølge, men du bør ha en gjennomgående idé eller rød tråd.

I videoessayet kan du altså prøve deg fram, uten strenge krav til vitenskapelig metode, logisk rekkefølge eller fullstendig argumentasjon. Det gir rom for kreativiteten!

Få seeren til å tenke

Et godt videoessay overrasker, blander fortelling med refleksjon og fakta og setter i gang tankeprosesser. Du kan stille spørsmål ved vedtatte sannheter eller aktuelle saker. Målet er å få seerne til å tenke, uten at du gir dem konklusjonen eller fasitsvaret.

Forskjell på norsk og engelsk videoessay

Allerede tidlig på 1900-tallet skrev den amerikanske forfatteren William Dean Howells at essayet hadde begynt å forveksle seg selv med fagartikkelen. Det ser vi eksempler på også i dag.

I engelskfaget blir du bedt om å skrive saktekster som "five-paragraph essays". Hvis du søker etter "video essays" på internett, vil du få mange treff på filmanalyser og/eller saksorienterte, mer akademisk rettete videoessayer. Du må derfor ha tunga rett i munnen når du bruker essay-begrepet.

Pass på at du bruker begrepet i den norske betydningen, som handler om å vandre med stil gjennom et tema. Dette kan ikke sidestilles med den strammere og mer informative og vitenskapelige essayvarianten som du finner på engelsk.

Se og les!

Nedenfor kan du se eksempler på videoessayer og lese et par utvalgte essayer. Hvilke av eksemplene inspirerer deg mest?

Se! Videoessayer

Les! Essayer av ungdom

Les! Essayer av forfattere

Kilder

What's So Great About That? [brukernavn]. (2021, 23. september). What Isn't a Video Essay? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tI_TeoIGwCU

Saxegaard, J. (2019). Essay i klasserommet. Norsklæreren, (3), 40–47. https://frittordkonkurransen.no/informasjon/ressurs/essay-i-klasserommet

Skei, H. H. (2019, 9. mai). Essay. I Store norske leksikon. https://snl.no/.versionview/1571593

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 26.01.2022

Læringsressurser

Veiledning i produksjon for sosiale medier