Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • vite når de første papiravisene oppstod, og forstå grunnen til at antallet aviser økte raskt på slutten av 1800-tallet
    • forstå hvilken rolle avisene har spilt i utviklingen av demokratiet i Norge
    • forstå hvorfor språklige minoriteter har behov for egne aviser
    • kunne beskrive hvordan form og innhold i norske aviser har endret seg fra 1870 og fram til i dag