Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • ha kjennskap til ulike perioder i norsk mediehistorie
    • forstå samspillet mellom medieutvikling og samfunnsutvikling
    • kunne bruke historisk kunnskap til å reflektere over hvordan mediene vil utvikle seg de neste ti årene, og hvordan dette vil påvirke det samfunnet vi lever i