Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lønnsberegninger, skatt og avgifter

Oppgavene kan løses med alle hjelpemidler hvis det ikke står noe annet.

3.1

Pernille arbeider 37,5 timer hver uke. Hun har en timelønn på 225 kroner.
Hvor mye har Pernille i bruttolønn per uke?

vis fasit

Lønnen til Pernille er: 225 kr·37,5=8437,50 kr

3.2

Per arbeider som telefonselger. Han har en fast timelønn på 105 kroner. I tillegg får han 15 kroner for hvert salg han oppnår. En uke arbeidet Per 15 timer. Han oppnådde 90 salg denne uka.

a) Hvor mye hadde Per i brutto ukelønn denne uka?

vis fasit

Lønnen til Per denne uka var 105 kr·15+15 kr·90=1575 kr+1350 kr=2925 kr

b) Hva ble den virkelige timelønnen til Per denne uka?

vis fasit

Den virkelige timelønnen ble 2925 kr15=195 kr

3.3

Silje har en årslønn på 375 500 kroner. Hva blir timelønnen til Silje dersom du regner med 1 950 arbeidstimer i løpet av ett år?

vis fasit

Timelønnen til Silje blir 375 500 kr1 950193 kr

3.4

Stanislaw plukker moreller. Han får 12 kroner for hver kg han plukker. En dag plukket han 135 kg i løpet av 10 timer.

a) Hva var bruttolønnen til Stanislaw denne dagen?

vis fasit

Lønnen til Stanislaw denne dagen var 135·12 kr=1 620 kr

b) Hva ble timelønnen?

vis fasit

Timelønnen ble 1 620 kr10=162 kr

3.5

Vegard er snekker og gir et anbud på 27 000 kroner for en jobb. Han regner med å bruke 10 arbeidsdager på jobben. Hver arbeidsdag er på 7,5 timer. Hvor stor timelønn har Vegard beregnet at han skal ha?

vis fasit

Vegard har beregnet en timelønn på 27 000 kr(10·7,5)=360 kr

3.6

Tina har en fast månedslønn på 32 200 kroner. Normal arbeidstid en måned er 162,5 timer. En måned arbeidet Tina 7 timer overtid med 40 % tillegg og 4 timer overtid med 100 % tillegg. Finn samlet lønn for Tina denne måneden. Gjør beregningene i et regneark.

vis fasit

A

B

C

D

1

Lønnsberegninger for Tina

2

3

Inndata

Formler i kolonne B

4

Månedslønn

32200

kr

5

Antall timer i en måned

162,5

t

6

Overtidstillegg

40

%

7

Overtidstillegg

100

%

8

Antall overtidstimer med 40 % tillegg

7

t

9

Antall overtidstimer med 100 % tillegg

4

t

10

11

Vanlig timelønn

198

kr/t

=B4/B5

12

13

Beregning

14

Fast månedslønn

32200

kr

=B4

15

Overtidslønn 40 %

1942

kr

=B8*$B$11*(1+B6/100)

16

Overtidslønn 100 %

1585

kr

=B9*$B$11*(1+B7/100)

17

Brutto lønn

35727

kr

=B14+B15+B16

Samlet lønn for Tina denne måneden ble kr 35 727.

Nedenfor kan du se beregningene gjort i et ekte regneark.

Filer

3.7

Mads har fast månedslønn på 35 120 kroner. En måned arbeidet han 10 timer overtid. For 4 av disse timene fikk han 50 % tillegg og for 6 av timene fikk han 100 % tillegg. Regn med 162,5 arbeidstimer per måned. Finn samlet lønn for Mads denne måneden. Gjør beregningene i et regneark.

vis fasit

A

B

C

D

1

Lønnsberegninger for Mads

2

3

Inndata

Formler i kolonne B

4

Månedslønn

35120

kr

5

Antall timer i en måned

162,5

t

6

Overtidstillegg

50

%

7

Overtidstillegg

100

%

8

Antall overtidstimer med 40 % tillegg

4

t

9

Antall overtidstimer med 100 % tillegg

6

t

10

11

Timelønn

216

kr/t

=B4/B5

12

13

Beregning

14

Fast månedslønn

35120

kr

=B4

15

Overtidslønn 40 %

1297

kr

=B8*$B$11*(1+B6/100)

16

Overtidslønn 100 %

2593

kr

=B9*$B$11*(1+B7/100)

17

Brutto lønn

39010

kr

=B14+B15+B16

Samlet lønn for Mads denne måneden ble kr 39 010.

Nedenfor kan du se beregningene gjort i et ekte regneark.

Filer

3.8

Ine jobber hver lørdag i en fiskebutikk. Hun har arbeidstid fra kl. 11:00 til kl. 18:30. En måned jobber hun fire lørdager. Hun får 50 % overtidstillegg etter kl. 17:00. Hva er bruttolønnen til Ine denne måneden når timelønnen er 120 kr?

vis fasit

Arbeidstid hver lørdag er 7,5 timer.

I løpet av 4 lørdager blir det 4·7,5 timer=30 timer.

Hver lørdag jobber hun 1,5 timer overtid. Til sammen blir det 6 timer overtid denne måneden.

Lønnen til Ine denne måneden blir:

Ordinær lønn:30·120 kr =3 600 kr+ overtidstillegg:6·120 kr·50%=360 kr= Samlet lønn:3 960 kr

3.9

Svein jobber som selger. Han har en fast månedslønn på 20 000 kroner. I tillegg skal Svein ha 5 % provisjon av salget som overstiger 100 000 kroner. En måned solgte han for 250 000 kroner.
Finn bruttolønnen til Svein denne måneden.

vis fasit

Lønnen til Svein blir: 20 000 kr+(250 000 kr-100 000 kr)·0,05=20 000 kr + 7 500 kr=27 500 kr

3.10

Celine har en timelønn på 195 kroner. I mai arbeidet hun 162,5 timer. Celine har prosentkort og trekker 33 % skatt. Hvor mye fikk Celine utbetalt denne måneden?

vis fasit

Lønn i mai:162,5·195 kr=31 687,50 krSkattetrekk i mai:31 687,50·0,3310 457,00 krUtbetalt i mai:31 687,50 kr - 10 457 kr21 230,50 kr

3.11

Kåre har en timelønn på 145 kroner. En måned arbeidet han 145 timer. Kåre har prosentkort og trekker 27 % skatt. Hva var nettolønnen til Kåre denne måneden?

vis fasit

Lønn :145·145 kr=21 025,00 krSkattetrekk:21 025·0,27=  5 676,25 krUtbetalt : 21 025 kr-5 676,25 kr=15 348,75 kr

3.12

Anne har jobb som telefonselger tre ettermiddager hver uke. Arbeidstiden er fra kl. 15:30 til
kl. 18:30. Hun har en avtale der hun får en fast timelønn på 102 kroner. I tillegg får hun 10 % provisjon av salget som lønn. Anne har prosentkort og betaler 21 % skatt. I mars hadde hun følgende salg

Uke

Salg

10

3 200 kr

11

3 900 kr

12

2 700 kr

13

4 100 kr

a) Finn timelønnen til Anne denne måneden.

vis fasit

Antall timer Anne jobber disse ukene: 4·3·3 timer=36 timer

Lønn ut fra antall timer: 36·102 kr=3 672 kr

Samlet salg: 3 200 kr+3 900 kr+2 700 kr+4 100 kr=13 900 kr

Provisjonslønn: 13 900 kr·0,10=1 390 kr

Timelønn til Anne blir: (1 390 kr+3672 kr)36=5 062 kr36141 kr

b) Finn nettolønnen til Anne denne måneden.

vis fasit

Skattetrekket blir: 5 062 kr·0,21=1 063 kr

Nettolønn til Anne: 5 062 kr-1 063 kr=3 999 kr

I oppgaven som følger, skal du bruke ulike skattetabeller. Du finner disse skattetabellene på Skatteetatens side om tabelltrekk for skatt . Bruk året 2018 på denne nettsiden og velg riktig skattetabell i skjemaet. Trykk deretter på "Vis hele tabellen" og finn riktig skattetrekk. (Du kan kontrollere skattetrekket ved å skrive inn i skjemaet den lønna som er trekkgrunnlag.)

3.13

En måned har Siri 35 900 kroner i månedslønn. I tillegg har hun jobbet 7 timer overtid med 40 % overtidstillegg. Siri skal bruke skattetabell 7104 for 2018 som du finner i forklaringen ovenfor. For overtidsarbeidet skal hun betale 32 % skatt. Bruk regneark og beregn skatt og utbetalt lønn. Regn med 162,5 timer per måned.

vis fasit

A

B

C

D

1

Lønnsberegninger for Siri

2

3

Inndata

Formler i kolonne B

4

Månedslønn

35900

kr

5

Antall timer i en måned

162,5

t

6

Overtidstillegg

40

%

7

Antall overtidstimer med 40 % tillegg

7

8

Skattetrekk ved overtidsarbeid

32

%

9

10

Timelønn

221

kr/t

=B4/B5

11

12

Beregning

13

Fast månedslønn

35900

kr

=B4

14

Overtidslønn

2165

kr

=B7*B10*(1+B6/100)

15

Brutto lønn

38065

kr

=B13+B14

16

Skattetrekk av fast lønn

10229

kr

17

Skattetrekk av overtidslønn

693

kr

=B14*B8/100

18

Sum skattetrekk

10922

kr

=B16+B17

19

Utbetalt lønn

27143

kr

=B15-B18

Nedenfor kan du se beregningene gjort i et ekte regneark.

Filer

3.14

Kristine har en fast månedslønn på 31 345 kroner. I mars jobbet hun 12 timer overtid. Hun fikk 50 % overtidstillegg. Regn med 162,5 arbeidstimer per måned. Kristine er medlem i en fagforening og trekker 1,2 % i fagforeningskontingent hver måned. Hun blir trukket i skatt etter skattetabell nr. 7104 for 2018, se forklaring foran forrige oppgave. For overtidsarbeidet skal hun betale 36 % skatt. Finn Kristines nettolønn i mars. Gjør beregningen med og uten regneark.

vis fasit

A

B

C

D

1

Lønnsberegninger for Kristine

2

3

Inndata

Tall

Formler i kolonne B

4

Månedslønn

31345

kr

5

Antall timer i en måned

162,5

t

6

Overtidstillegg

50

%

7

Antall overtidstimer med 50 % tillegg

12

t

8

Skattetrekk ved overtidsarbeid

36

%

9

Fagforeningstrekk

1,2

%

10

11

Timelønn

193

kr/t

=B4/B5

12

13

Beregning

14

Fast månedslønn

31345

kr

=B4

15

Overtidslønn

3472

kr

=B7*B11*(1+B6/100)

16

Brutto lønn

34817

kr

=B14+B15

17

Fagforeningstrekk

418

kr

=B16*B9/100

18

Grunnlag for tabelltrekk

30927

kr

=B14-B17

19

Skattetrekk etter tabell. Grunnlag 30900

8238

kr

20

Skattetrekk av overtidslønn

1250

kr

=B15*B8/100

21

Sum skattetrekk

9488

kr

=B19+B20

22

Utbetalt lønn

24911

kr

=B16-B17-B21

Uten regneark:

Timelønn: 31 345 kr162,5=192,89 kr

Samlet lønn (Bruttolønn): 31 345 kr +12·192,89·1,50=31 345 kr +3 472 kr=34 817 kr

Fagforeningstrekk 1,2 % av bruttolønn: 34 817 kr·0,012418 kr

Trekkgrunnlag tabelltrekk: Ordinær lønn – fagforeningstrekk

=31 345 kr 418 kr=30 927 kr 

Skattetrekk fra tabell 7104. Trekkgrunnlag 30 900 gir et skattetrekk på 8 238 kr.

Skattetrekk av overtid: Trekkprosenten er 36 % =3 472 kr·0,361 250 kr

Utbetalt lønn: 34 817 kr-8 238 kr-1 250 kr-418 kr=24 911 kr

Nedenfor kan du se beregningene gjort i et ekte regneark.

Filer

3.15

Ole arbeider på et mekanisk verksted. Han har en timelønn på 195 kroner innenfor vanlig arbeidstid. Nedenfor ser du hvor mange timer han arbeidet en måned.

Arbeid

Antall timer

Vanlig arbeidstid

150

Overtid med 50 % tillegg

16

Overtid med 100 % tillegg

6

a) Bestem bruttolønnen til Ole denne måneden.

Ole betaler 2 % av lønnen for vanlig arbeidstid til en pensjonskasse.

b) Hvor mye betalte Ole til pensjonskassen denne måneden?

Ole betaler 36 % skatt.

c) Hvor mye fikk Ole utbetalt etter at skatten var trukket fra, denne måneden?

vis fasit

A

B

C

D

1

Lønnsberegninger for Ole

2

3

Inndata

Formler i kolonne B

4

Timelønn

195

kr

5

Antall timer vanlig arbeidstid

150

6

Antall timer med 50% tillegg

16

7

Antall timer med 100 % tillegg

6

8

Overtidstillegg

50

%

9

Overtidstillegg

100

%

10

Skattetrekk

36

%

11

Trekkprosent pensjonskasse

2

%

12

13

Beregning

14

Lønn vanlig arbeidstid

29250

kr

=B4*B5

15

Lønn overtid med 50 % tillegg

4680

kr

=B4*B6*(1+B8/100)

16

Lønn overtid med 100 % tillegg

2340

kr

=B4*B7*(1+B9/100)

17

Brutto lønn

36270

kr

=SUMMER(B14:B16)

18

Betaling til pensjonskasse

585

kr

=B14*B11/100

19

Grunnlag skattetrekk

35685

kr

=B17-B18

20

Skattetrekk

12847

kr

=B19*B10/100

21

Utbetalt lønn

22838

kr

=B17-B20-B18

a) Bruttolønnen til Ole denne måneden er kr 36 270.

b) Innbetaling til pensjonskassen denne måneden er kr 585.

c) Ole fikk utbetalt kr 22 838.

Nedenfor kan du se beregningene gjort i et ekte regneark.

Filer

3.16

I 2008 hadde Siv en brutto årslønn på 365 600 kroner. Av dette var 39 100 kroner utbetalte feriepenger i 2008. Siv har rett til fem ukers ferie og har dermed en feriepengesats på 12 %.
Finn beløpet Siv får utbetalt i feriepenger i 2009. Gjør beregninger både med og uten regneark.

vis fasit

Oppgaven løst med regneark:

A

B

C

D

1

Lønnsberegninger for Siv

2

3

Inndata

4

Bruttolønn 2008

365600

kr

5

Feriepenger 2008

39100

kr

6

Feriepengesats

12

%

7

8

Beregning

9

Feriepengegrunnlag

326500

kr

=B4-B5

10

Feriepenger for 2009

39180

kr

=B9*B6/100

Oppgaven løst manuelt:

Feriepengegrunnlag for feriepenger for 2009: 365 600 kr-39 100 kr=326 500 kr

Feriepenger for 2009: 326 500 kr100·12=39 180 kr

Nedenfor kan du se beregningene gjort i et ekte regneark.

Filer

3.17

Trond hadde sommerjobb i 4 uker. Han tjente 5 500 kroner per uke.

a) Bruk teorien eller Internett og finn ut hvor mye Trond har rett til å få i feriepenger.

vis fasit

Antar vi at Trond er yngre enn 60 år, har han rett på å få 10,2 % feriepenger. Arbeidsgiver kan også ha inngått en avtale som gir Trond rett på 12 % feriepenger.

Med 10,2 % feriepengesats vil Trond få 5 500 kr·4·0,102=2 244 kr i feriepenger.

Med 12 % feriepengesats vil Trond få 5 500 kr·4·0,12=2 640 kr i feriepenger.

b) Bruk Internett og finn ut om Trond kan få utbetalt feriepengene rett etter han er ferdig med sommerjobben.

vis fasit

Trond har rett på å få utbetalt feriepengene rett etter at han er ferdig med sommerjobben dersom arbeidsforholdet opphører, dvs. ved en oppsigelse av arbeidsforholdet.

CC BY-NC-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 17.12.2020

Læringsressurser

Økonomi

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter