Hopp til innhold

Fagstoff

Hva former vår identitet?

Hvordan vil du definere din identitet? Hva er det som former oss og gjør oss til de vi er? Er det de genene vi arver fra foreldrene og familien vår, eller det forholdene vi vokser opp under? Det er summen av arv og miljø som danner identiteten vår.
Jente ser seg selv i speilet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva påvirker oss?

Det er mange faktorer som påvirker identiteten din. Det kan være kjønn, legning, bosted, religion, etnisitet, utdanning og interesser.

Noe påvirker alle. Det første er kjønn. Foreldre framhever ofte kjønnsforskjellene ved hjelp av klær som gjør det tydelig at det er snakk om en jente- eller guttebaby. De fleste små barn er veldig bevisste sin egen kjønnstilhørighet.

Et annet forhold som kan påvirke identiteten vår, er hvilken livsfase vi er i. Samfunnets forventninger til den aldersgruppen du er i, spiller en viktig rolle. Et barn former sin identitet fram mot ungdomstiden. Gjennom tenårene frigjøres barnet fra foreldrene og får mer ansvar. Ofte identifiserer ungdommer seg med andre på samme alder.

Utdanning og interesser påvirker hvordan vi definerer oss selv. Men kanskje er ikke yrke like viktig i dag som det var tidligere. Det samme gjelder hvilken kultur du tilhører eller hvilken etnisitet du har. Hvis du er født i Norge, men oppvokst i et hjem med foreldre som har innvandret til Norge, vil det sannsynligvis påvirke din identitet.

For noen er det viktigste hvilket kjønn man er, eller hvilken legning man har. For andre er religion viktig. Vi tilhører alle en kultur, men kanskje tilhører du en såkalt subkultur, som har egne normer og regler. Kanskje er du ikke først og fremst jente, men din identitet er sterkest knyttet til at du er gamer?

Våre egne valg

Vi former vår egen identitet gjennom å velge hvem vi skal være venner med, hvilke aktiviteter vi ønsker eller ikke ønsker å holde på med, gjennom utdanning og etter hvert jobb. Vi opplever oss som selvstendige og unike mennesker som har mulighet til å forme oss selv, til å etablere en egen identitet gjennom klesvalg, frisyre, handlinger og holdninger.

CC BY-SASkrevet av Jan Erik Auen og Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 25.09.2019

Læringsressurser

Selvbilde og trygg identitet