Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vi må se og våge å handle

Du er viktig for barn og unge. Vi må være interessert i å finne ut hvordan barn og unge egentlig har det. Vi må se, spørre, lytte og prøve å forstå. Da kan vi både hindre mobbing og skape bedre hverdager for det enkelte barnet og barnegruppa.

I filmen under møter vi ungdomskontakten på Nesodden som forteller om hvordan mobbing foregår, og hvordan det kan forebygges. Klipp fra jente- og guttegruppene de har opprettet, viser hvordan de bruker aktiviteter som dans, mekking og spill i arbeidet med å skape et godt ungdomsmiljø.

Oppgaver

 1. Mobbing. Svar på spørsmålene og gi eksempler.

  1. Hva er mobbing?

  2. Hva er direkte mobbing?

  3. Hva er indirekte mobbing?

  4. Hva er nettmobbing?

 2. Hvordan kan du oppdage mobbing ved å se på barnas kroppsspråk?

 3. Hvordan kan du styrke barn og unges selvfølelse og selvtillit? Hvorfor er dette viktig for å forebygge mobbing?

 4. På hvilken måte kan det å dele i jente- og guttegrupper bidra i det forebyggende arbeidet?
 5. På hvilken måte kan individuelle samtaler med den/de som mobber, den som blir mobbet, og foresatte bidra til å stoppe mobbing? Beskriv hvordan du ville gjennomført slike samtaler.

 6. Hvorfor er holdningene dine til mobbing viktig i det forebyggende arbeidet?

 7. Diskuter i klassen: Hvordan kan dere bidra til å forebygge mobbing?

Voksne må tåle å se og høre og våge å handle

Filmen fra Redd Barna under handler om hvordan vi kan være gode rollemodeller og bidra til at barn greier å bygge gode relasjoner seg imellom. Vi møter Johannes som går i barnehage, og moren hans som er bekymret fordi han har virket litt trist og lei i det siste. Etter hvert får hun Johannes til å åpne opp og sette ord på hvordan han har det. Det viser seg at en gutt i barnehagen, Lukas, klyper og slår Johannes. Hvordan kan moren og de voksne i barnehagen hjelpe Lukas og Johannes til å få et bedre forhold? Filmen er basert på sanne historier, men gjenskapt av skuespillere.

 1. Hvorfor er det så viktig at vi ser hva som skjer i samhandlingen mellom barna? På hvilken måte kan du se hva som foregår mellom barn? Forklar, gi eksempler og begrunn.

 2. Vi må våge å handle for å stoppe mobbing. Hvordan kan du stoppe mobbing? Forklar, gi eksempler og begrunn.

 3. Over halvparten av barn og unge som mobber, er blitt mobbet selv. De kan ha lavt selvbilde, og de kan ha det vanskelig hjemme.

  Hvordan kan du møte barn som mobber, på en god måte, slik at de opplever at de er verdifulle, samtidige som du skal stoppe det de gjør? Forklar, gi eksempler og begrunn.

 4. Det er viktig at barn og unge sier fra om mobbing.

  Hvordan kan du oppmuntre barn til å si fra, og hvordan kan du opptre for at barn får tillit til deg og opplever at det er greit og trygt å si fra? Forklar, gi eksempler og begrunn.

 5. Barn og unge som opplever mobbing, kan ofte oppleve skyld og få dårlig selvfølelse, noe som kan gjøre det vanskelig å fortelle om mobbingen.

  Hvordan kan du samtale med barn slik at de opplever trygghet og tør å fortelle deg om opplevelsene sine? Forklar, gi eksempler og begrunn.

 6. "Hvordan har du det egentlig?" er et spørsmål der vi signaliserer at vi er interessert i å finne ut og forstå mer enn det barnet forteller og viser oss gjennom kroppsspråket.

  • Hvorfor betyr det spørsmålet så mye for barn og unge?

  • Hvorfor er dette et spørsmål du bør bruke for å forebygge og stoppe mobbing?

  • Hvorfor er det viktig at du gjør noe, når du har funnet ut hvordan barnet har det?

CC BY-NC-SASkrevet av Siv Stai. Rettighetshaver: Terranova Media
Sist faglig oppdatert 23.10.2021

Læringsressurser

Mobbing og mistrivsel