Hopp til innhold

Medieuttrykk 2

Grafisk design 2

I grafisk design bruker du farger, typografi og komposisjon på en gjennomtenkt måte slik at medieuttrykket fanger brukernes oppmerksomhet og budskapet blir forstått.

Farger

Når du skal jobbe med grafiske design, bør du kunne grunnleggende fargelære, fargesymbolikk og fargekontraster. Farger oppleves forskjellig ut fra hvordan de er satt sammen, og sammenhengen de opptrer i. Du må lære å ta bevisste valg slik at designet kommuniserer og appellerer til målgruppen.

Læringsressurser

Farger

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs