Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Wergeland som nasjonsbygger

Henrik Wergeland er en sentral person i det norske prosjektet. Han deltok aktivt i debattene om norsk selvstendighet. Hvilken tilknytning skulle Norge ha til Danmark? Wergeland var for frihet både språklig, politisk og kulturelt.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Hvitveis og jentebein i sorte sko og hvite strømper. Foto.


En av de tekstene han er mest kjent for, er sangen de fleste norske barn tidlig lærer på skolen: "Vi ere en nasjon vi med" (eller "Småguttenes nasjonalsang"). Her hyller han Norge, nordmenn, norsk natur og norsk selvstendighet.

Les teksten Vi ere en nasjon, vi med (Småguttenes nasjonalsang) .

Jobb med følgende oppgaver:

 1. Hvilke trekk ved Norge og det norske er det Wergeland her hyller? Du kan godt ta utgangspunkt i noen av emnene du ellers har lest om i kapittelet Et fedreland vi frydes ved.
 2. Hva slags funksjon har naturen i diktet? Svar med å vise til eksempel.
 3. Les strofen nedenfor. Hvilke egenskaper ved Norge er det han trekker fram her?

  Jeg ikke vil for fremmed vår
  min norske vinter bytte,
  og fremmed slott ei nær forslår
  imot min faders hytte.
  Han sier han er der så fri.
  Det ei så nøye fatter vi,
  men noe godt er visst deri
  som verd er å beskytte.

 4. Hvordan kan man se at dette diktet er lagd for barn?
 5. Hvorfor tror du Wergeland lagde en nasjonalsang for barn (eller smågutter)?
 6. Hvordan er dette diktet nasjonsbyggende, mener du?
Sist oppdatert 29.01.2019
Tekst: Heidi Mobekk Solbakken (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale