Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Sammenlign en reportasje og en nyhetsartikkel

Mens en nyhetsartikkel går rett på sak og formidler nyhetens kjerne, gir reportasjen en opplevelse av å være til stede. Journalisten beskriver miljø, personer og hendelser.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Kvinne leser avis

I reportasjen er detaljene viktige, og du som leser skal kunne kjenne lukter, være en del av det miljøet som beskrives og se personene for deg. Det stiller krav om innlevelse, åpenhet og fantasi hos den som skriver. Innledningen, eller ingressen, blir ofte brukt til å skape en bestemt stemning,

Reportasjen kan ha sitt utgangspunkt i en aktuell nyhet, men den kan også ta opp andre aktuelle emner.

Oppgave 1

Finn en reportasje fra en avis. Les reportasjen, og marker i teksten det som er typisk for en reportasje. Se spesielt på følgende:

  • Ingressen. Hvordan introduseres temaet? Setter ingressen deg i en bestemt stemning?
  • Miljø- og personbeskrivelser ved hjelp av de fem sansene (se, høre, lukte osv)
  • Følelse av å være til stede
  • Variasjon i lengden på avsnitt, meninger og ordvalg
  • Historien som scener i en film. Hvor begynner en scene, og når begynner den neste?

Oppgave 2

Finn deretter en nyhetsartikkel og sammenlign den med reportasjen. Bruk skjemaet nedenfor:

ReportasjeNyhetsartikkel
Ingress
Språk
Beskrivelse
Tempo
Fokusering
Tekstlengde
Sist oppdatert 16.11.2018
Tekst: Jan-Arve Overland (CC BY-SA)

Læringsressurser

Mediesjangere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale