Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Undersøk naturbruksnæringene i ditt nærområde

Naturbruk handler om å drive næring basert på naturressurser. Gjennom denne oppgaven skal du bli bedre kjent med naturbruksnæringene i ditt nærområde.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Kvinne som ser gjennom forstørrelsesglass. Foto.

Hva finner du ut om naturbruksnæringene?

Ta utgangspunkt i hjemkommunen din eller kommunen der skolen ligger. Du kan også velge å ta utgangspunkt i regionen rundt denne kommunen.

For å svare på oppgavene kan du

 • bruke kunnskap du har om området
 • snakke med representanter for næringene i din naturbruksfordypning
 • ta kontakt med administrasjonen hos Fylkesmannen eller i kommunen
 • bruke statistikk og andre kilder på nett (se lenker nederst på sida)

Finn ut:

 1. Hvilke naturbruksnæringer er det i området?
 2. Hvilke råvarer og produkter av og for planter og dyr høstes, produseres eller selges i området?
 3. Hva blir videreforedlet i området?
 4. Bruk statistikk og se om det finnes tall for hvor mange som er sysselsatt innen næringene i din naturbruksfordypning. Se om du finner tall for andre naturbruksnæringer i området også.
 5. Bruk statistikk og se det om det finnes tall for hvor mye råvarer og produkter som blir produsert eller solgt.
 6. Gi eksempler på naturbasert tjenesteyting i din naturbruksfordypning.
 7. Drives det med de samme næringene nå som for en del år siden? Er det noe som ble produsert av varer eller tjenester før, som ikke produseres lenger? Er det noe nytt som har kommet til?
 8. Hvis du skal spå om framtiden: Hvilke produkter/tjenester tror du vil bli tilbudt framover med utgangspunkt i lokale ressurser, marked og behov?

Sist oppdatert 10.06.2020
Tekst: Ragnhild Kjeldsen og Randi Helene Tillung (CC BY-SA)

Læringsressurser

Bærekraftig naturbruk