Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Genteknologi i matproduksjonen

Kunnskap om arv har alltid vært viktig i landbruket, men genteknologi skiller seg ut fordi vi da tilfører nye egenskaper. Kan genteknologi hjelpe oss til å produsere mer mat på mindre areal og minske vårt fotavtrykk på planeten?

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Genteknologi i matproduksjonen

Sist oppdatert 22.04.2020
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Delta i samfunnsdebatten!