Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Naturbasert reiseliv og aktivitet

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker. I dette emnet blir du kjent med ulike naturbaserte aktiviteter og lærer å utføre aktiviteter ute. Skal du tilby opplevelser for andre, må du kunne gjennomføre aktivitetene på en sikker måte.

Bærekraftig naturbruk

Bærekraftig naturbruk vil si at vi forvalter naturressursene på en slik måte at også de som kommer etter oss, kan ha nytte av de samme ressursene. I dette emnet lærer du om hvordan naturbruksnæringene er avhengig av og basert på ulike naturtyper.

Læringsressurser

Bærekraftig naturbruk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter