Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Fiske og fangst

Fiske og fangst har lang historie. I steinalderen lagde man enkle redskaper og båter for å kunne livnære seg av ressursene i havet. Dagens fiskerinæring er ei næring med avansert teknologi, høy kompetanse og et internasjonalt marked.

Havet

Havet dekker omtrent 70 prosent av jordoverflata. Vi høster marine ressurser fra havet, og det er grunnlaget for fiskerier og akvakultur. I dette emnet lærer du om økosystemer i havet og om artene som er viktige for havbruksnæringene.

Læringsressurser

Havet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale