Hopp til innhold

Bygg- og anleggsteknikk

Yrkesutøvelse

For at vi skal bygge hus, veier, kraftverk og alt annet vi har behov for, trengs det mange forskjellige yrker. Her presenterer vi mange av yrkene. Du får vite hva de forskjellige håndverkerne gjør. Vi viser noe av den grunnleggende kunnskapen som trengs for å arbeide i byggebransjen.

Anleggsarbeideren

Anleggsarbeideren jobber med fjell og løsmasser. Det brukes kraftige maskiner og utstyr. Sikkerhet i alt arbeid er derfor meget viktig. Det handler også om hensyn til miljø, om tekniske løsninger og økonomi. Anleggsarbeideren bygger blant annet veier, jernbane og tunneler.

Boring og sprenging av fjell

Landet vårt er utformet av istider som har kommet og gått. En liten del av fjellet ble da gjort om til løsmasser, men det meste av overflaten av Norge er fremdeles hardt fjell. Dette fjellet må vi kunne bearbeide for å lage veier, tunneler, bruer og byggegrunn.