Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. Samisk religionChevronRight
  5. Samisk religionChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hovudtrekk ved religion og livssyn i samiske samfunn i Noreg
  • forstå kva rolle noaiden har i tradisjonell samisk religion
  • kjenne til nokre sentrale mytar og ritar samt kunne tolke og drøfte desse i samarbeid med andre
  • forstå korleis ein minoritetskultur og -religion blir påverka av det storsamfunnet han er ein del av