Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Fordeling av godarChevronRight
  4. Makt og fordeling i politiske ideologiarChevronRight
  5. Konservative idear vs. liberale ønskeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Konservative idear vs. liberale ønske

Konservative verdiar forsøker gjerne å motstå dei liberale sine ønske om større fridom for enkeltindividet.

Fire kvinnelige partiledere for Krf, FrP, Høyre og Venstre dagen da firepartiregjeringen ble presentert i januar 2019. Foto.
De fire kvinnene som var partileiarar då Erna Solberg si firepartiregjering ble presentert i januar 2019. Dei fire partia i regjering representerer både konservatisme og liberalisme.

Tenk over og drøft:

For å få KrF i dagens fleirtalsregjering (2019) inngjekk partia ein avtale om ei revidering av abortlova.

Korleis er det mogleg å foreine konservative idear i abortsaka med dei liberale sine ønske om fridom for individet?

Læringsressursar

Makt og fordeling i politiske ideologiar