Hopp til innhald

 1. Home
 2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
 3. KulturforståelseChevronRight
 4. ReligionChevronRight
 5. Religion ChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

 • kjenne til kva slags funksjon religion har i ulike samfunn
 • vite kva ein sjaman er og kva slags funksjon trua på hekser kan ha
 • vite kva ritual er og kvifor dei vert utførte
 • kjenne til Victor Turners perspektiv på overgangsritual
 • undersøkje korleis religion har påverka samfunnet rundt deg
 • undersøkje samisk sjamanisme og hekseprosessane i Noreg