Hopp til innhald

 1. Home
 2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
 3. SosialiseringChevronRight
 4. Sosialisering i ulike kulturar og grupperChevronRight
 5. KjønnsrollerChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Læringsmål:

Du skal

 • vite kva omgrepet «kjønnsroller» tyder
 • kunne reflektere over kva sosialisering tyder for kjønnsroller
 • kunne finne fram til relevante kjelder om emnet
 • kunne vurdere kjelder
 • kunne gi eksempel på aktuelle problemstillingar knytte til likestilling og kjønn
 • kunne gi eksempel på korleis kjønnsrollesosialisering endrar seg over tid