Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Metodeskulen: samfunnsvitskapleg metodeChevronRight
  4. Kvalitativ metodeChevronRight
  5. Observasjon som metodeChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • kunne forklare kva observasjon er
  • kjenne til open og skjult observasjon
  • kunne vurdere etiske problemstillingar knytt til skjult observasjon
  • vite om deskriptive og fokuserte observasjonar
  • ha trent på å bruke (ulike former for) observasjon til å samle inn informasjon