Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salChevronRight
  4. Etikk og miljøChevronRight
  5. Matsvinn: Stygge grønnsakerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Matsvinn: Stygge grønnsaker

Det vi kastar av mat i Noreg, kunne ha gitt tilstrekkeleg næring til rundt fem millionar menneske, ifølgje matforskingsinstituttet Nofima. Men no har styresmaktene og matbransjen skrive under ein intensjonsavtale om å redusera svinnet av mat. Initiativet skal medverka til å redusera miljø- og ressursproblema knytte til matsvinn i Noreg og fremja ei betre utnytting av maten.

Læringsressursar

Etikk og miljø

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?