Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Lek og aktivitetChevronRight
  4. LitteraturChevronRight
  5. LeselystChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Leselyst

Lesing er ein grunnleggjande dugleik i samfunnet vårt. Barn som tek til å lese tidleg, utviklar språket sitt betre enn dei som byrjar seinare. Barn som les, blir òg flinkare til å tenkje abstrakt. Men framfor alt er litteratur ei kjelde til opplevingar og kunnskap.

Lesing er utsett for heftig konkurranse frå andre media. Korleis kan vi som vaksne få barn til å bli glad i litteratur? Finst det nokon vi kan samarbeide med? På biblioteket i Asker og ved Bolteløkka skole i Oslo har dei gått utradisjonelt til verks for å motivere barn til å lese meir.

Læringsressursar

Litteratur

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff