Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Kost og ernæringChevronRight
  4. Høgtider og mattradisjonar gjennom året ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Høgtider og mattradisjonar gjennom året

Mange av høgtidene er knytte til årstider eller bestemte datoar. Høgtidene varierer òg med kultur og religion, og alle merkedagar har som oftast sine eigne mattradisjonar. Du bør kjenne litt til religiøse høgtider og tradisjonar som blir markerte her i landet.

Her kan du lage deg ei oversikt over dei tradisjonane du kjenner til, og som du meiner blir feira i ulike typar institusjonar for barn og ungdom. Skjemaet kan du kopiere over i notatmappa di.

MÅNAD TRADISJON SKILDRING MATTRADISJON
Januar


Februar


Mars


April


Mai


Juni


Juli


August


September


Oktober


November


Desember


Som barne- og ungdomsarbeidar må du også vite litt om høgtider og mattradisjonar i andre religionar. Kopier skjemaet over i notatmappa. Bli einig med læraren om kva for religionar du bør vite noko om, og fyll ut. Døme kan vere islam eller jødedommen.

RELIGION............................................................................................

MÅNAD TRADISJON SKILDRING MATTRADISJON
Januar


Februar


Mars


April


Mai


Juni


Juli


August


September


Oktober


November


Desember


Læringsressursar

Kost og ernæring

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar