Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PassasjerterminalarChevronRight
  4. Eldre passasjerarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eldre passasjerar

Her lærer du litt om behova eldre har når dei reiser.

Eldre kvinne med stokk. foto.

Hos eldre er den fysiske kapasiteten og sansane svekte. Ting tar lengre tid. Derfor er ekstra tid den viktigaste tilleggsytinga vi kan gi eldre. Dette krev igjen at vi er tålmodige og ikkje lar oss stresse av at eldre personar bruker lang tid

Mange har behov for hjelp med bagasjen. Eldre kan også ha nedsett høyrsle. Derfor er det viktig at informasjon blir framført klart og tydeleg og i god tid.

Læringsressursar

Passasjerterminalar