Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. I resepsjonen: bestilling av hotellrom – oppgåverChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

I resepsjonen: bestilling av hotellrom – oppgåver

Her finn du oppgåver som repeterer noko av det du no har lært om å kommunisere på tysk.

1. Les og forstå

Les gjennom dei tre dialogane og jobb med glosene. Omset dei til norsk.

2. Øv inn dialogane

Jobb saman to og to og øv inn dialogane. Lær éin av dialogane utanåt og framfør han.

3. Tal – repetisjon og litt nytt

Sei desse tala på tysk:

8, 15, 22, 35, 86, 100, 120, 470, 911, 1500, 15 000, 65 390,
400 000, 520 184.

4. Verb

Set inn riktig form av verbet:

a) Ich ………….. ein Zimmer reserviert. (haben)

b) …………. Sie ein Zimmer reserviert? (haben)

c) Wir ……………………

d) Herr Gruber ……………… das Museum. (besuchen)

e) Wir ……………………. das Museum. (besuchen)

f) Ich …………………………das Museum. (besuchen)

g) Mein Name ………….. Hansen. (sein)

h) Ich ………… Rezeptionist/in. (sein)

i) Ich ……………. ein Doppelzimmer. (nehmen)

j) Woher ………………. Sie? (kommen)

k) Wo ………………. du? (wohnen)

l) Wo in Norwegen ………………..Frau Olsen? (wohnen)

5. Kva ord manglar?

a) Was kann ich ………Sie tun?

b) Haben Sie noch ein Zimmer …………?

c) Ja, wir …………….. noch ein Einzelzimmer.

d) Wie viel …………………es?

e) 900 Kronen. Das ist ……….. Frühstück.

6. Omset til tysk

a) Unnskyld, kor mykje kostar eit dobbeltrom?

b) Vi tek eit rom med bad.

c) Fru Hauser har reservert eit rom.

d) Eg har rom 312.

e) Kvar er nøkkelen?

Læringsressursar

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter