Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. Vekedagar og tider på døgnet: aktivitetar – gloserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Oppslagsverk og ordliste

Vekedagar og tider på døgnet: aktivitetar – gloser

Her lærer du namnet på dei ulike vekedagane og korleis dei blir brukte.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Gloser

Welcher Tag ist heute? Kva dag er det i dag?
Heute i dag
heute nachmittag i ettermiddag (= mellom klokka 14 og 18)
Gestern i går
Vorgestern i førgårs
Morgen i morgon
Ach ja, das stimmt Å ja, det stemmer.
Sagen Sie, was kann man hier in Molde am Nachmittag machen? Sei meg, kva kan ein gjere her i Molde på dagen?
Sie können das Moldebad besuchen Du kan besøkje Moldebadet. (høfleg)
zum Beispiel til dømes
das Hallenbad symjehall
Was machst du heute nachmittag? Kva gjer du i ettermiddag? (dvs. mellom klokka 14 og 18)
Ich gehe ins Kino. Eg går på kino.
Super! Kann ich mitkommen? Supert! Kan eg bli med?
Ja, gern. Ja, gjerne.
die Ausstellung utstilling
das Museum museum
die Disco diskotek
die Oper opera
das Theater teater
die Wanderung vandretur (ofte i fjellet)
machen å gjere
besuchen besøkje

Grammatikk & uttrykk

Vekedagane

Montag måndag
Dienstag tysdag
Mittwoch onsdag
Donnerstag torsdag
Freitag fredag
Samstag laurdag
Sonntag søndag

Wann gehen Sie ins Kino, Herr Hansen? Am Montag / Montag

Når går du på kino, herr Hansen? måndag / måndag.

Tider på dagen

der Morgen morgonen
der Vormittag formiddagen – obs: Med dette meiner ein tysktalande tida frå ca. kl. 8 til ca. kl. 12 på dagen.
der Mittag middag: mellom kl. 12 og kl. 13–14
der Nachmittag ettermiddag: tida mellom kl. 14 og kl. 18 (ca.)
der Abend kvelden: tida etter kl. 18
die Nacht (in der Nacht) natta, om natta

Wann ist der Vortrag? Am Nachmittag. Am Vormittag.

Når er foredraget? I ettermiddag. I formiddag.

Substantiv: bestemt og ubestemt artikkel

Substantiva i tysk kan vere anten hankjønnsord, hokjønnsord eller inkjekjønnsord, akkurat som på norsk. Men det er ikkje alltid at substantiva har same kjønnet på tysk som på norsk. Derfor må du lære artikkelen saman med substantivet.

Hankjønn eintal Hokjønn eintal Inkjekjønn eintal

der Hoteldirektor

ein Hoteldirektor

die Chefin

eine Chefin

das Hallenbad

ein Hallenbad

Sist oppdatert 17.10.2018
Tekst: Marion Federl (CC BY-NC-SA)

Læringsressursar

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar