Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. Tala frå eitt til seksti: oppgåverChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tala frå eitt til seksti: oppgåver

Her finn du oppgåver der du kan øve deg på tala.

1. Les og forstå

Les gjennom dei tre dialogane og jobb med glosene. Omset dei til norsk.

2. Lytt og øv

Lytt til dialogane og øv deg på uttalen.

3. Les og lær dialogane

Jobb saman to og to og øv dykk på dialogane. Lær dei utanåt og framfør dei.

4. Fyll ut

Skriv med ord dei tala som manglar i tabellen.

30 dreissig
31 einunddreissig
34
37
39
40 vierzig
41 einundvierzig
42
46
48
50 fünfzig
51 einundfünfzig
53
55
59
60 sechzig

5. «Pip»-leiken

Meininga med denne leiken er å øve på tala frå ein til seksti. Jobb i litt større grupper. Her gjeld det å kunne gongetabellen! Start med tregongen: Ein elev byrjar med å seie null, nestemann seier éin, neste igjen seier to og så vidare. Men i staden for å seie dei tala som kan delast på tre, skal de seie «pip»! Altså: ein – to – pip! – fire – fem – pip! og så vidare. Hald fram med fire-, fem- og seksgongen.

6. Dialog: Sei telefonnummeret ditt

Jobb saman to og to. Gjennomfør dialogen, men sei ditt eige telefonnummer. Byt roller. Jobb med både den formelle og den uformelle dialogen.

A Entschuldigung, wie ist Ihre Telefonnummer?

B ………………………………..

A Und die Landesvorwahl?

B ……………………………….

A Vielen Dank!

Meir uformelt (samtale mellom ungdommar):

A Entschuldigung, wie ist deine Telefonnummer?

B ………………………………..

A Und die Landesvorwahl?

B ……………………………….

A Vielen Dank!

7. Dialog: Spør om klokkeslett

Jobb saman to og to. Bruk dei ulike klokkesletta som står i tabellen, og byt roller undervegs.

Entschuldigung, wieviel Uhr ist es?

Entschuldigung, wie spät ist es?

09.15 18.00 12.30 00.00 17.45 22.20 03.10 08.05 23.50 10.35
Danke!

8. Dialog: Spør når arrangementet tek til

Jobb saman to og to. Bruk dei ulike klokkesletta som står i tabellen, og byt roller undervegs.

A Entschuldigung, wann beginnt das Konzert?
Um 20 Uhr 15 18.00 21.00 15.00 16.30 22.20 19.15 22.30
Danke!

Læringsressursar

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter