Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. Tala frå eitt til seksti: gloserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Oppslagsverk og ordliste

Tala frå eitt til seksti: gloser

Her finn du nokre av dei viktigaste tala du treng for å kommunisere med tysktalande gjester eller kundar.

Gloser

Entschuldigung! Unnskyld
Wie ist Ihre Telefonnummer? Kva er telefonnummeret ditt? (høfleg)

die Landesvorwahl

(også: Ländervorwahl)

landskode
die Vorwahl distriktskode/fylkeskode
Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es? (mer formelt)
Kor mykje er klokka?
Wann? Når?
Beginnen begynne
das Konzert konserten
Um achtzehn Uhr dreissig. Klokka 18.30

Tala 0–60

0 null 16 sechzehn 31 einunddreissig osv.
1 eins 17 siebzehn 40 vierzig
2 zwei 18 achtzehn 41 einundvierzig osv.
3 drei 19 neunzehn 50 fünfzig
4 vier 20 zwanzig 51 einundfünfzig osv.
5 fünf 21 einundzwanzig 60 sechzig
6 sechs 22 zweiundzwanzig
7 sieben 23 dreiundzwanzig
8 acht 24 vierundzwanzig
9 neun 25 fünfundzwanzig
10 zehn 26 sechsundzwanzig
11 elf 27 siebenundzwanzig
12 zwölf 28 achtundzwanzig
13 dreizehn 29 neunundzwanzig
14 vierzehn 30 dreissig
15 fünfzehn

Klokkeslett

Slik spør vi etter klokkeslettet:

Wieviel Uhr ist es?

Wie spät ist es? (meir uformelt)

Svar:

13.05 Es ist dreizehn Uhr fünf.

20.40 Es ist zwanzig Uhr vierzig.


Slik spør vi etter tidspunkt:

Wann beginnt das Kino?

Wann kommen Sie?

Das Kino beginnt um neunzehn Uhr.

Um fünf Uhr.

OBS! Hugs «um»framfor klokkeslettet når du svarer på spørsmålet «Når?». Samanlikn med engelsk: at seven o’clock.

Læringsressursar

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter