Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. Potensar og kvadratrøterChevronRight
  5. Tal på standardformChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her har vi samla fagstoffet om tiarpotensar og tal på standardform. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • rekne med potensar og tal på standardform med positive og negative eksponentar, og bruke dette i praktiske samanhengar (1P, 2P-Y)
  • rekne med rotuttrykk, potensar med rasjonal eksponent og tal på standardform ... (1T, 1T-Y)
  • regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver (S1)