Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. Potensar og kvadratrøterChevronRight
  5. PotensarChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her har vi samla det grunnleggjande fagstoffet om potensar og potensrekning. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • rekne med potensar og tal på standardform med positive og negative eksponentar, og bruke dette i praktiske samanhengar (2P og 2P-Y)

  • rekne med rotuttrykk, potensar med rasjonal eksponent og tal på standardform ... (1T og 1T-Y)

  • regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver (S1)