Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. Etikk og bioteknologiChevronRight
  5. BT-plantarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

BT-plantar

Det er mogleg å genmodifisere plantar slik at dei sjølve produserer insektgift. Slike plantar blir kalla BT-plantar, etter namnet på jordbakterien som genet er henta frå.

Læringsressursar

Etikk og bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar