Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Berekraftig utviklingChevronRight
  4. Berekraftig framtidChevronRight
  5. Saman om berekraftChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du bli kjent med omgrepet "berekraftig utvikling". Du skal finne ut hva vi må gjere for å kunne få ei berekraftig utvikling, og korleis du sjølv kan bidra til dette.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du:

  • forklare kva omgrepet berekraftig utvikling betyr
  • kunne gi ein oversikt over faktorar som er viktige for berekraftig utvikling og gi grunn for kvifor dei er det
  • forstå korleis ulike faktorar som påverkar berekraftig utvikling heng saman med kvarandre