Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. OpplysningstidaChevronRight
  5. Ludvig Holberg – forfattar og samfunnskritikarChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Ludvig Holberg (1684–1754) var den største og viktigaste dansk-norske forfattaren på 1700-talet. Han var også folkeopplysar og pedagog.

 

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

 

  • vite kven Ludvig Holberg var
  • kjenne til dei viktigaste verka i forfattarskapen hans og kunne setje dei inn i ein kulturhistorisk samanheng
  • ha dramatisert ei scene frå ein av Holberg sine komediar
  • kunne lese ein dansk tekst på originalspråk og kommentere han
  • forstå korleis Holberg sine tankar og tekstar er prega av nye tankar i opplysningstida, og kunne drøfte nokre av desse synspunkta i lys av tankar i vår eiga samtid