Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Humanisme og renessanseChevronRight
  5. William Shakespeare – diktar og humanistChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har følgt denne læringsstien, skal du:

  • ha kunnskap om renessansedramaet
  • ha kunnskap om den engelske forfattaren William Shakespeare og humanistiske trekk i forfattarskapen hans
  • kjenne til innhaldet i tre drama; Hamlet, Othello og Romeo og Julie, og ha vurdert om dei humanistiske verdiene i desse stykka framleis gjeld
  • ha samanlikna kjærleikens vilkår i dramaet Romeo og Julie og musikalen West Side Story
  • ha presentert eit faglig emne, og fått tilbakemeldingar på form og innhald